ЗАЯВЛЕНИЕ По чл. 327, ал.2 от Кодекса на труда и чл. 2 от Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. (обн. ДВ 89/2010 г.) за издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя

За да имате достъп до тази категория , трябва да сте утвърден член на СБПШ.