ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ на СБПШ

Споделете в :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ПОКАНА  ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ

 

 

Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ,  в съответствие с  взети на основание чл. 24 от Устава на Сдружението  решения на Управителния съвет, обективирани в Протокол от заседание на Управителния съвет от 23.11.2018г., СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, което ще се проведе на 29.12.2018г.  от 15ч. в конферетната зала  на Хотел „МАК“ – гр. Габрово, бул.“3-ти март“,N:9      , при следния дневен ред:

 

 1. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018г.
 2. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Сдружението.
 3. Приемане / изключване на членове на Сдружението.
 4. Избор на членове на Управителния съвет.
 5. Обсъждане на направени предложения за развитие дейността на Сдружението.
 6. Обсъждане и определяне на нови цели за развитие дейността на Сдружението.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

 

 

 

24.11.2018 г.          гр. Велико Търново

Красимир Костадинов      /председател на УС на Сдружението/

 

 

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.