Електронни документи за товарен транспорт

Споделете в :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 


 

 

 

 

 

 


Голяма част от операциите за превоз на товари в рамките на ЕС все още изискват използването на хартиени документи. Електронната документация в товарния транспорт се използва само в някои държави-членки, които се основават на международното публично право, а именно допълнителния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации за превоз на товари по отношение на електронната товарителница. Само 12 държави-членки на ЕС са ратифицирали или са се присъединили към този протокол. Въпреки разпоредбите на международното публично право, които изискват цифрова документация при превоз на стоки, липсата на европейско законодателство ограничава практическото прилагане на това правило. Това се вижда главно при трансграничния и мултимодалния превоз на стоки. Отбелязани са два основни проблема, свързани с електронните документи за товарен транспорт:

1) приемане на електронна документация от всички държави-членки и техните органи 

2) липса на общоприложими и обвързващи правила относно електронните транспортни документи. Европейският парламент също подчерта при различни поводи необходимостта от използване на електронна документация за товарния транспорт. Очаква се Европейската комисия да започне инициатива, насочена към мобилизиране на потенциала на цифровизацията в транспортния сектор, като насърчи признаването на документите за товарен транспорт в електронен вид от властите и / или търговските партньори през второто тримесечие на 2018 г.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.