КАКВО РЕГЛАМЕНТИРА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ ДЕКРЕТ 136/2016? (за ИТАЛИЯ)

Споделете в :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

КАКВО РЕГЛАМЕНТИРА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ ДЕКРЕТ 136/2016?

Какво регламентира Декрет 136/2016:
Чуждестранните шофьори, извършващи каботажни превози в Италия имат правото да работят срещу същото минимално заплащане и при същите условия на труд като шофьорите с италиански трудов договор. В Италия, минималната работна заплата в транспортния сектор е регламентирана на 1 642,37 € на месец (според публикуваната информация от италианското Министерство на труда в CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione). Условията на труд включват увеличение на заплатата за трудов стаж, отпуски, работно време и почивка, извънреден труд, безопасност на труда, равенство между половете.
От 26 декември 2016г., чуждестранните превозвачи, извършващи каботажни превози или командироващи служители в Италия, са длъжни да подават предварителна информация за командированите служители на сайта на италианското Министерство на Труда www.cliclavoro.gov.it, преди началото на превоза/командировката.
В случай на каботажни превози, декларацията с предварителна информация трябва да бъде подадена преди началото на първия превоз и е валидна до датата на последния превоз преди напускането на територията на Италия, съгласно европейските правила за осъществяване на каботаж. Декларацията с предварителна информация съдържа данни за шофьора, командироващото дружество и представителя в Италия.

Декларацията трябва да съдържа:
1. Име на командироващото дружество, юридическа форма, БУЛСТАТ, имейл адрес и адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
2. Име и фамилия, ЕГН, дата и място на раждане на законния представител на командироващото дружество;
3. Име и фамилия, ЕГН, електронен и пощенски адрес на избрания представителя в Италия на командироващото дружество;
4. Датите на командироване или каботаж;
5. Име и фамилия на командирования служител, ЕГН, дата и място на раждане и националност.

Когато се командироват служители в Италия, например от Агенции за временна заетост, декларацията трябва също да съдържа информация относно приемащото дружество в Италия и неговия законен представител. Мястото на осъществяване на работата също трябва да бъде уточнено.
Какво шофьорът трябва да съхранява на борда на превозното средство:
Вашите шофьори трябва да имат копие от електронната декларация с предварителна информация подадена чрез сайта на Министерството на труда и копие от трудовия си договор преведен на италиански език. Препоръчително е да има и копие от удостоверение А1 за националната осигурителна система, към която принадлежи.

Санкции:
Глобите варират от 150 € на служител за не подадена декларация с предварителна информация до 6 000 € за липса на представител в Италия. Максималният допустим размер на глобите е определен на 150 000 €.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.