Пакет за мобилност внесен за разглеждане от ЕК

Споделете в :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Европейска федерация на транспортните работници

ПАКЕТ ЗА МОБИЛНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – УДАР СРЕЩУ ПРАВОПРИЛАГАНЕТО И УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ЖИВОТ НА ШОФЬОРИТЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ШОФИРАНЕ И ПОЧИВКА (Регламент (ЕО) No. 561/2006) И ЗА РЕГЛАМЕНТА ЗА ‘УМЕН’ ТАХОГРАФ (Регламент (ЕС) 165/2014)

Пакетът за мобилност на Европейската комисия предлага редица изменения на правилата за времето за шофиране и почивка (Регламент (ЕО) No.561/2006) и на регламента за „умен” тахограф (Регламент (ЕС) 165/2014). Предложените промени във времето за шофиране и почивка никога не са били предмет на обсъждане през последните 3 години. От тук следва тяхното значимо отрицателно влияние върху пътната безопасност и тази на пътниците, както и условията на заплащане и условията на труд и живот на професионалните шофьори на градски, междуградски автобуси и тези на товарни автомобили. Следователно хаосът, причинен от тези предложения сред шофьорите, допринася за недоверието на хората в Европейския социален проект.

По-подробно…

По отношение на времето за шофиране и почивка, Европейската комисия предлага да се увеличи референтният период за изчисляване на времето за шофиране и почивка, от 2 на 4 седмици. За един месец шофьорите трябва да вземат два периода за почивка от 24 часа, и два от 45 часа. Това практически ще доведе до концентрация на времето на шофиране в първите 3 седмици на месеца, и на седмичната почивка в края на месеца. Така шофьорите ще ползват само 2 дни почивка в период от минимум 16 дни шофиране! Европейската федерация на транспортните работници смята, че горното предложение ще има критичен ефект върху пътната безопасност, тази на пътниците и шофьорите. Скорошната обща работа на Европейска федерация на транспортните работници и Европейска федерация на жертвите на пътнотранспортни произшествия показва широко разпространената тревога, която предложенията на Европейската комисия създават сред шофьорите, а също и пътниците. Наистина е трудно да се гарантира безопасността на пътниците когато училищен автобус ще бъде управляван от шофьор, който е имал само 2 дни почивка за 16 дневно шофиране.

Предложените промени относно правилата за времето за шофиране и почивка ще повлияят отрицателно на всички професионални шофьори, без значение от коя част на Европа са. Ще повлияят на нивата на умора, на баланса работа-живот и на джобовете на шофьорите! Шофьорите с колективни трудови договори със сигурност ще станат свидетели на намаляване на техните права и привилегии, свързани с работата им през уикенда, което отне десетилетия на преговори между социалните партньори, за да се реши! Това вече беше отбелязано в писма, адресирани до 4 комисаря на ЕС от 12 търговски сдружения от 9 страни членки на ЕС, и от работници представители на 4 многонационални дружества с дейност в транспортните сектори на градски и междуградски автобуси и товарни автомобили. Скорошната стачка организирана от три търговски сдружения в Италия отрази точно голямата тревога в тази посока. Фактът, че Европейската комисия продължава с предложенията си въпреки огромната съпротива от работната сила, ясно показва за кого е направен този пакет.

По отношение на условията за седмична почивка и шофьорите, които се връщат в родната си страна, предложението на Европейската комисия отново не успява да реши реалния проблем на сектора, особено масивният трафик на работна ръка, в момента организиран от собственици на транспортни фирми в Европа. Последните са изградили бизнес модела си, като са „внедрили” евтина работна ръка в страните членки с високи стандарти и работни условия, запазвайки набора от шофьори на тяхно разположение за месеци, на робски условия на труд и живот. В този смисъл предложението на ЕК се явява като смесица от неясни разпоредби, които основно държат дружествата отговорни само за едно нещо: организирането на разписанието на шофьорите, така че да могат се върнат вкъщи за седмичната почивка от 45 часа или повече. Без задължение да осигурят и платят за настаняване! Обратното, натрупването на по-голямата част от времето за почивка в края на месеца ще улесни работодателя просто да освободи шофьорите след 3 седмици тежка работа, и това – както ни казаха – може дори да повлияе на доходите на въпросните шофьори. Действително, в информационна кампания, проведена от Европейската федерация на транспортните работници от март до май, целяща чуждестранните шофьори, най-големият страх на последните е, че вероятно дори няма да получат дневни за натрупания период за почивка в края на месеца, а ще им бъде заплатена само месечната минимална надница за тяхната страна на произход (едва 300 евро в някои страни членки), за този конкретен период от време. При липсата на всякакво правно задължение от страна на работодателя да предостави и плати за настаняване и за това шофьорите да се завърнат вкъщи, чуждестранните шофьори ще бъдат заседнали в държава, където стандартите на живот са много по-високи от техните средства за издръжка.

Много хора се чудят защо Европейската комисия прибягва до промени във времето за шофиране и почивка. Това е защото Европейският съд вероятно скоро ще разпореди, че според сегашните изисквания на Регламент (ЕО) No.561/2006, седмичната почивка трябва да бъде прекарана далеч от автомобила. Ефектът от тази разпоредба: на чуждестранните шофьори трябва да се предостави, точно в средата на месеца – или по-точно седмица 2 и 3 от месеца – настаняване! Това прави общо 7 нощувки на месец. Пътнотранспортните дружества, които използват чуждестранни шофьори в голям мащаб, се оплакват, че с това решение нископлатеният труд, който използват от години, изведнъж ще поскъпне, че бизнесът ще бъде засегнат от високите разходи за настаняване и допълнителните отговорности за предоставянето и заплащането на настаняване на шофьорите. Затова предложенията на Европейската комисия относно пакета за мобилност им върши добра работа: пътнотранспортните фирми са отговорни само за организирането на разписанието на шофьорите, така че да могат да се върнат вкъщи за седмичната почивка от 45 часа или повече. Когато стане въпрос за предоставяне или заплащане на настаняване за шофьорите, това не е задължително.

Последно, но не маловажно, Европейската комисия има куража да отвори за преразглеждане наскоро приетия регламент за „умен” тахограф”. Обаче не за да представи краен срок за неговото задължително въвеждане за всички автомобили, участващи в международния транспорт, както поиска Европейска федерация на транспортните работници, а за да задължи шофьорите да записват ръчно, на всяка спирка, кода на държавата, в която са. И това идва от комисионер, който се обявява като заинтересован в това да доведе пътния транспорт до модерната ера на цифровизация. Ръчното въвеждане на кода на държавата още веднъж ще внесе напрежение и отговорност за шофьорите, както от работодателите, (най-вероятно ще разпоредят на шофьорите си да не го правят) така и от правоприлагащите – ако шофьорът носи отговорност, наложена от закона, тогава санкциите ще бъдат също и за него! От друга страна всеизвестно е, че умният тахограф е единственият приложим инструмент, който може да контролира както каботажа, така и временното и обичайното работно място на шофьора! Поради това, предложението на Европейската комисия за прилагане, не е нищо друго освен…евтин трик за привличане на вниманието!

Какво предлага Европейска федерация на транспортните работници?

 Да няма промени в правилата за времето за шофиране и почивка
 Да се изясни, че шофьорите трябва да прекарват седмичната си почивка от 45 часа или повече в подходящо помещение, извън кабината, в подходящо място за настаняване с подходящи санитарни съоръжения и такива за спане, платено от работодателя
 Предложение – 2 години след представянето на пазара – задължителното оборудване с „умен” тахограф за всички автомобили, участващи в международния транспорт, включително каботаж

Вместо това Европейската комисия днес въведе пакет, който:

 Изяснява, че транспортните фирми нямат реално задължение да предоставят настаняване на чуждестранните шофьори по време на тяхната седмична почивка
 Улеснява собствениците на транспортни фирми да освобождават чуждестранните шофьори в края на месеца – работа на последните ще е да уреждат настаняването си
 Излага на риск пътната безопасност, тази на шофьорите и пътниците, като позволява минимум 16 дни продължително шофиране със само 2 дни почивка между тях
 Включва решения за изпълнение, но слаби и скъпи

Европейска федерация на транспортните работници и свързаните с нея организации ще предприемат действия да информира шофьорите – в местата за паркиране, на форумите на шофьорите, в събранията на търговските сдружения – относно предложенията на Европейската комисия. Не можем да подкрепим пакет, който, в името на шофьорите, не успява да реши техните реални нужди и проблеми, узаконява дъмпинг практиките, води до умора и излага безопасността на риск.

Вашият коментар