Събрание проведено от СБПШ на 19.08.2017 в гр.Велико Търново

Споделете в :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Организираното събрание на СБПШ , което се проведе на 19.08.2017 в гр.Велико Търново премина в дебати с участието на гостите от СТСБ ( Съюз на транспортните синдикати в България ) към КНСБ , Международна асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи и Съюз на транспортните работници.

Пред представителите на синдиката от СТСБ – Даниела Златкова от позицията на СБПШ беше изтъкнато искането за МОД (минимален осигурителен доход ) от 1300 лв и командировъчни от минимум 40 евро.  Също така беше изтъкнато и искането от страна на СБПШ за добиване на право за пенсиониране на 55 год възраст за професионалните шофьори.

Беше обсъждана и Декларацията изпратена от СБПШ до ИААА относно цената на дигиталните тахографни карти , като се предоставиха и цените които важат в Германия , Англия и др. Предложение има и за документите – Професионална компетентност и АДР да бъдат намалени цените за издаването им и преиздаването. Обсъди се и темата относно психотестовете , че трябва да отпаднат.

С г-н Иван Николов – председател на Международната асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи беше обсъдена темата относно застраховката Трудова злополука , която всички работодатели са длъжни да направят на своите работници. От целия дебат , беше установено , че заплащането на минималната стойност на застраховка Трудова злополука , не покрива почти нищо на работника. Беше обсъден вариант , дали Сдружението на българските професионални шофьори да потърси сред застрахователните компании , изгоден вариант за своите членове и да им прави Застраховка трудова злополука и живот при която да покрива максимално щети , лечения и обезщетения при трудови злополуки и нетрудоспособност.  Болшинството от присъстващите членове подкрепиха предложението и бяха заинтригувани. От Международна асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи , увериха , че работят с над 12 адвокати в цялата страна и други международни асоциации и винаги реагират моментално при настъпването на инцидент без значение от вината , при който , ако се наложи водене на дела или престой в болнично заведение , обезщетения за нетрудоспособност , консултации със специалисти и много други придобивки , при което веднага ще съдействат и помогнат на всеки един наш член. Предстоят още разговори и търсене на вариант , при който членовете на СБПШ да бъдат максимално защитени.

Вашият коментар