Споразумение за споделяне на информация

Вие се съгласявате, чрез използването на този сайт , че няма да публикувате  коментари , които са неверни, клеветнически, неточни, обидни, вулгарни, омразни, тормозни, нецензурни, оскверняване , сексуално ориентирани, заплашителни, нарушаващи неприкосновеността на личния живот, материали с порнография , или по друг начин, в нарушение на всички международни разпоредби и законодателства.

Вие се съгласявате да не публикувате материали или коментари с авторски права, освен ако не притежавате авторските права или имате писмено съгласие от собственика на материалите с авторски права. Спам, подлъгващи материали , реклами, верижни писма, пирамидални схеми, и увещаване към насилие и порнография са също забранени в този сайт.

Имайте предвид, че е невъзможно за администрацията или собствениците на този сайт , да потвърдят валидността на всички постове или коментари. Моля, не забравяйте, че ние не наблюдаваме активно публикуваните съобщения, и като такива, не сме отговорни за съдържанието им.   Всеки, който смята, че публикувано съобщение или пост , тема или коментар е нежелателен е редно да уведоми администратор или модератор на този сайт незабавно на имейл sbps@abv.bg . Администрацията и собственикът на този сайт си запазват правото да премахват неподходящо съдържание, в рамките на разумен период от време, ако те преценят, че отстраняването е необходимо. Това е ръчен процес, все пак молим да осъзнаете, че не могат  да се премахват или редактират конкретни постове веднага. Това правило се отнася и за личната информация в профилите, да я споделяте както прецените за правилно.

Можете да останете във сайта и единствено Вие носите отговорност за съдържанието на Вашите публикувани съобщения, постове или коментари. Освен това, вие се съгласявате да опазвате и предпазвате собствениците на този сайт , всички свързани публикации или коментари на този сайт и неговите служители. Собствениците на този сайт си запазват правото да разкриват самоличността си (или всяка друга свързана информация, събрана в тази услуга) в случай на официално оплакване или правни действия, произтичащи от всяко положение, причинени от използването на този сайт.

Имате възможност, като се регистрирате, да изберете потребителското си име. Ние препоръчваме да се използва име подходящо за участие във сайта. С този потребителски акаунт,  вие се съгласявате, че никога няма да предоставяте паролата си на друго лице за вашата защита и поради законовите причини. Вие се съгласявате да не използвате акаунт на друг потребител по някаква причина. Ние също така силно препоръчваме да използвате сложна и уникална парола за профила си, за да се предотврати кражба на профила.

Ваша е отговорността да представите чиста и точна информация. Всяка информация, която собственикът на този сайт или администраторите определят , че е неточна или вулгарна ще бъде премахната, с или без предизвестие. Подходящи санкции могат да бъдат приложими по всяко време без обяснение.

Моля, имайте предвид, че с всеки пост, вашият IP адрес се записва. В случай, че трябва да бъдат забранени от този сайт или от интернет доставчика , молим да използвате контакт за връзка с нас на sbps@abv.bg . Това е възможно да се получи в случай на голямо нарушение на това споразумение.

Също така имайте предвид, че софтуерът пуска бисквитка, текстов файл, съдържащ битова информация (като например вашето потребителско име ), в кеша на браузъра си. Това се използва, когато влезете или напуснете този сайт. Софтуерът не събира и не използва изпращане на всяка друга форма на информация на вашия компютър.