За нас

Споделете в :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

След много разговори по паркинги и в интернет пространството 

На 29.12.2011 се събраха в гр.Велико Търново 30 професионални шофьори и беше учредено

Сдружение на българските професионални шофьори.

Проведе се учредително събрание в присъствието на двама адвокати , след което на 25.01.2012 беше регистрирано във Великотърновския окръжен съд.

 

Учредяване на Сдружение на българските професионални шофьори

 

  • Сдружение на българските професионални шофьори е регистрирано по ЗЮЛНЦ , като Сдружение с нестопанска цел в частна полза
  • Сдружение на българските професионални шофьори е регистрирано в Агенцията по вписвания и Търговски регистър с ЕИК/Булстат 176239580
  • Сдружение на българските професионални шофьори  е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като администратор с идентификационен номер 436991