За нас

След много разговори по паркинги и интернет пространството 

На 29.12.2011 се събраха в гр.Велико Търново 30 професионални шофьори и беше учредено

Сдружение на българските професионални шофьори.

Проведе се учредително събрание в присъствието на двама адвокати , след което на 25.01.2012 беше регистрирано във Великотърновския окръжен съд.

 

Учредяване на Сдружение на българските професионални шофьори