Начало

Добре дошли в

Сдружение на българските професионални шофьори

Целите на Сдружението са :

 •  Обединение на всички професионални шофьори

 •   Защитаване на правата и труда който полагаме  

 •   Борба против натиска на работодателите за нарушения със използване на непозволени средства

 •   Да се търсят начини за реално и европейско заплащане и осигуряване , застраховане по време на работа срещу трудови злополуки , спазване на Европейското законодателство и регламенти

 •   Взаимопомощ между всички професионални шофьори , намиране на решения за по добра организация на работа между спедиторите и професионалните шофьори

 •   Кампании свързани със безопасността и здравето на всички професионални шофьори

 •   Работа с неправителствени организации за пострадали при катастрофи , за оптимизиране и повишаване квалификацията на професионалните шофьори , за оказване на първа помощ при бедствия и аварии

 •   Създаване на млад и енергичен екип за работа , който да отстоява правата на всички членове в Сдружението пред национални и международни институции

 •   Сътрудничество и реални действия с международни и национални организации за помощ на членовете на Сдружението.

  За да се присъедините , моля попълнете

  ЗАЯВЛЕНИЕ за ЧЛЕНСТВО в

  СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФьОРИ

  

 
На 19.08.2017 г Сдружение на българските професионални шофьори свиква Общо събрание във гр.Велико Търново